Připojení WMS Služby v prostředí ArcMap 9.2


první krok

Vytvoříme novou prázdnou mapu


Nová mapa

druhý krok

Stiskem na ikonu "Add Data"Add data přidáme WMS server do katalogu datových zdrojů.
Z nabídky katalogu vybereme položku GIS Servers.

Add data

Z následující nabídky vybereme položku „Add WMS Server“

Add WMS Server

V následující nabídce zadáme adresu WMS serveru katastralnimapa.cz https://mapy.geostore.cz/wms/Handler.ashx?login=demo&pass=demo

Pokud máte jíž zřízen přístup pro WMS server katastralnimapa.cz, Vaše adresa bude mít následující podobu: https://mapy.geostore.cz/wms/Handler.ashx?login=XXX&pass=YYY kde XXX je Váš login a YYY je Vaše heslo.

Add WMS Server

Po stisku tlačítka „GetLayers“ načteme seznam nabízených vrstev WMS serverem katastralnimapa.cz. Tlačítkem „OK“ potvrdíme.

druhý krok Přidáme WMS data mezi načtené „Layers“.
Z Následující nabídky vybereme WMS – Geovap GSTile Server on mapy.geostore.cz

Add data

Potvrdíme volbu tlačítkem „Add“

V následující nabídce vybereme „WMS – Geovap GSTile Server“ a potvrdíme volbou „Add“

první krok V okně „Layers“ se zobrazí strom nabízených vrstev WMS službou katastralnimapa.cz

první krok Zobrazíme celé území nabízené WMS službou stiskem tlačítka „Full Extent“ Full Extent

první krok Pro správné zobrazení bychom měli mít v nabídce „Data Frame Properities“ Jako souřadnicový systém „Coordinate System“ vybraný S-JTSK_Krovak_East_North tuhle volbu by měl ArcMap po připojení nastavit automaticky.